Forberedelse af kloning/Image oprettelse af Windows XP Pro

Personligt foretrækker jeg automatiserede installationer over netværket, men jeg er skam opmærksom på at mange brugere foretrækker at klone harddiske og på den måde distribuere operativsystemer.

Derfor har jeg skrevet denne artikel, der beskriver hvordan man forbereder en harddiskafbildning af en Windows XP computer.

Det betaler sig at være omhyggelig

Før vi kan påbegynde afbildningen af mastercomputerens harddisk, der siden hen skal distribueres ud på vores destinationscomputere, skal vi have forberedt vores mastercomputer.

Afbildningen af mastercomputerens harddisk skal ofte distribueres ud på mange klienter, hvorfor det er vigtigt at teste mastercomputerens opsætning meget grundigt.

Start med at tilmelde mastercomputeren til domænet. Installer herefter alle de programmer der skal benyttes på computeren og hent og installer alle opdateringer fra http://windowsupdate.microsoft.com og eventuelt http://office.microsoft.com/OfficeUpdate.

Det er yderst vigtigt at alle opdateringer er installeret.

Kloning af en Windows XP klient uden service pakke 1 vil for eksempel skabe problemer.

Husk derfor at hente og installere alle opdateringer inden kloning.

Tilpasning af Default User mappen

Ofte ønsker man at alle brugere starter op med en foruddefineret brugergrænseflade, hvor den grundlæggende programopsætning er gennemført. Det er en forholdsvis enkel proces og jeg vil her kort skitsere den.

Opret en ny lokal bruger (brugernavn: skabelon) med lokale administrative rettigheder. Log på med denne bruger og kør alle de installerede programmer. Foretag nødvendige tilpasninger i de enkelte programmer, så deres opsætning stemmer overens med dine krav.

Undlad at lave restriktioner af opsætning via tredjepartsprogrammer. Hvis en restriktion senere viser sig at være uhensigtsmæssig kan den ikke fjernes igen. Lav altid restriktioner via gruppepolitikker i Active Directory.

Fjern brugeren skabelons administrative rettigheder. Log brugeren skabelon af.

Log på med domænets administrative konto og kopier indholdet af mappen skabelon under C:Documents and Settings over i Default User mappen under C:Documents and Settings. Bemærk at Default User mappen som standard er skjult.

Slet herefter mappen skabelon og den lokale administrator mappe under C:Documents and Settings.

Vigtigt!

Meld computeren ud af domænet inden kloning.

Genstart og log på med den lokale administrator konto. Slet temporære filer m.m.. Defragmenter herefter harddisken på mastercomputeren.

Vitalt i forbindelse med kloning

For at en Windows XP maskine kan klones skal sysprep kommandoen køres inden afbildningen af mastercomputerens harddisk oprettes.

Sysprep sørger for, at der oprettes en ny unik SID (security identifiers) for hver klonet computer, hvilket er strengt nødvendigt i og med at de klonede computere skal tilmeldes et domæne.

Derudover gør sysprep det muligt at distribuere en harddisk afbildning ud på computere der ikke nødvendigvis har samme hardwarekonfiguration.

Gå ind på http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/deploytools.asp.

Vælg “Danish” ude til højre og klik på “Go”.

Gem filen på skrivebordet eller lignende placering.

Opret en ny mappe på mastercomputeren med navnet sysprep i roden af C-drevet.

Pak indholdet af xpsp1DeployTools_da.cab filen ud i sysprep mappen.

Hardware Abstraction Layer

Som tidligere nævnt kan man distribuere en harddisk afbildning ud på computere der ikke nødvendigvis har samme hardware konfiguration. Der er dog et enkelt forbehold. HAL.

HAL står for Hardware Abstraction Layer og er kort fortalt et lag af programmering der gør det muligt for en computers operativsystem at interagere med en hardware enhed på et generelt eller abstrakt niveau. Hardware abstraction layer kommunikerer typisk via hardwareenhedens driver eller operativsystemets kernel.

HAL skal mere eller mindre være ens på de computere der ønskes at klones imellem. Nedenfor har jeg lavet en liste over de HAL konfigurationer der kan klones fra og til.

En master computer med Standard PC, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll) kan distribueres til computere med følgende HAL:

– Standard PC, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

Det betyder at kloning fra en computer med Hal.dll til Hal.dll er muligt.

En master computer med Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) kan distribueres til computere med følgende HAL:

– Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

– Det betyder at kloning fra en computer med Halacpi.dll til Halacpi.dll er muligt.

En master computer med MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) kan distribueres til computere med følgende HAL:

– MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

– MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

Det betyder at kloning fra en computer med Halapic.dll til Halapic.dll og Halmps.dll er muligt.

En master computer med MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) kan distribueres til computere med følgende HAL:

– MPS Multiprocessor PC, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

– MPS Uniprocessor PC, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

Det betyder at kloning fra en computer med Halmps.dll til Halmps.dll og Halapic.dll er muligt.

En master computer med ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) kan distribueres til computere med følgende HAL:

– ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

– ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

Det betyder at kloning fra en computer med Halaacpi.dll til Halaacpi.dll og Halmacpi.dll er muligt.

En master computer med ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) kan distribueres til computere med følgende HAL:

– ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

– ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

Det betyder at kloning fra en computer med Halmacpi.dll til Halmacpi.dll og Halaacpi.dll er muligt.

Hvilken HAL benytter computerne?

Gå ind i c:/windows/system32

Find hal.dll

Højreklik på hal.dll filen og vælg “Egenskaber”.

Klik på fanen “Version”.

Klik på “Oprindeligt filnavn”.

Her vil det korrekte navn fremgå.

Navnet vil være hal.dll, halacpi.dll, halapic.dll, halmps.dll, halaacpi.dll eller halmacpi.dll.

I oversigten ovenfor kan man herefter kontrollere hvorvidt de forskellige HAL dll filer, man har fundet frem til på de enkelte computere, passer sammen.

Opdatering af ældre computeres BIOS kan i mange tilfælde gøre computerne kompatible med ACPI standarden.

Del-Konklusion

Hvis der skal klones fra en nyere master computer til ældre computere, er det vigtigt at kontrollere hvorvidt det oprindelige navn på hal.dll filen i c:/windows/system32 mappen stemmer overens på master- og modtager computer. Hvis de ikke stemmer overens skal BIOS på de ældre computere opdateres.

Komplet automatisering

Når sysprep er kørt på mastercomputeren skal der oprettes en afbildning af mastercomputerens harddisk med Norton Ghost eller lignende harddiskafbildningssoftware.

Det er meget vigtigt at mastercomputeren ikke startes op efter at sysprep er kørt. Kloning af mastercomputeren skal ske umiddelbart efter at sysprep er kørt på mastercomputeren.

Det vil sige:

Kør sysprep på mastercomputeren

Luk mastercomputeren ned

Boot mastercomputeren op via Norton Ghost’s bootdiskette eller lignende kloningssoftware og opret en afbildning af mastercomputerens harddisk.

Når afbildningen af den klonede mastercomputers harddisk er distribueret ud på klienternes harddiske, vil de klonede computere, første gang de startes op, blive mødt af en Windows mini-installationsguide.

Der skal i mini-installationsguiden blandt andet angives Produktnøgle, sprog, skærmopløsning m.m. Denne procedure kan automatiseres ved hjælp af sysprep.inf filen.

Sysprep.inf

Sysprep kan, ud fra data i sysprep.inf filen, gennemføre mini-installationsguiden fuldautomatisk. Derudover kan sysprep.inf filen sikre os at den afbildede harddisk fungerer på computere med forskellige harddiskkontrollere og enheder der ikke som standard findes drivere til i Windows XP.

Setupmgr.exe

Sysprep.inf filen kan oprettes via programmet setupmgr.exe. Setupmgr.exe programmet ligger i sysprep mappen på vores mastercomputer (vi oprettede sysprep mappen og kopierede indholdet af xpsp1DeployTools_da over tidligere).

Setupmgr.exe guider os trin for trin igennem automatiseringen af mini-installationsguiden.

Når setupmgr.exe er startet skal man gøre følgende:

Klik på “Næste” kontrollerer at “Opret ny” er valgt og klik igen på “Næste”.

Vælg “Sysprep-installation” og klik på “Næste”.

Vælg “Windows XP Pro” og klik igen på “Næste”.

Vælg “Ja, brug fuldautomatisk installation” og klik på “Næste”.

Udfyld felterne “Navn” og “Organisation” og klik på “Næste”.

Vælg “Farver”, “Skærmområde” og “Opdateringshyppighed”, klik herefter på “Næste”.

Vælg “Tidszone” (GMT+1) og klik på “Næste”.

Indtast Windows produktnøglen og klik på “Næste”.

I og med at vores harddiskafbildning skal distribueres ud på mere end én computer nytter det ikke noget at udfylde feltet “Computernavn” manuelt. Der er to alternativer.

Man kan vælge “Opret computernavn automatisk”, så opretter sysprep automatisk computernavnene baseret på de seks første tegn af navnet på vores organisation (feltet organisation udfyldte vi tidligere) + en række vilkårlige tegn som Windows automatisk generer.

Man kan også vælge “Brug følgende computernavn” indtaste 1111 og efterfølgende slette 1111 fra sysprep.inf filen.

Det bevirker at første gang en klonet computer startes op, skal man angive et computernavn.

Hvis man gerne vil have 100% styr på computernavnene i domænet er man altså nødt til at vælge “Brug følgende computernavn” og efter kloning gå rundt til alle computere og indtaste det navn man ønsker den pågældende computer skal have.

Når valget er truffet klikkes på “Næste”.

Administrator adgangskoden er ikke domænets administrative adgangskode, men derimod den lokale Windows XP klients administrative adgangskode. Indtast adgangskoden og vælg eventuelt at kryptere adgangskoden. Bemærk at sysprep mappen automatisk slettes når mini-installationsguiden er gennemført, hvorfor brugerne efter kloning ikke vil kunne åbne sysprep.inf filen og se de administrative adgangskoder m.m.

Der er mulighed for at vælge at computeren automatisk skal logge på computeren med den lokale administrator konto efter kloning. Det er normalt ikke nødvendigt, men hvis man har behov for at afvikle et script eller lignende efter kloning, skal denne indstilling være valgt.

Bemærk at man i den forbindelse kan vælge hvor mange gange der automatisk skal logges på computeren.

Når felterne er udfyldte klikkes på “Næste”.

Det næste trin er at definere netværksindstillingerne. Her skal “Standardindstillinger” vælges. I og med vores harddiskafbildning skal distribueres ud på flere computere, kan man ikke angive en fast IP-adresse. Det ville også blot bevirke at der ville opstå IP-adressekonflikter. Ergo skal der være en DHCP server tilstede i netværket, der kan tildele vores klonede maskiner IP-adresser.

Klik på “Næste”.

Vælg domæne og indtast navnet på det domæne computeren skal tilmeldes i feltet “Domæne”. Indtast administrator i feltet “Brugernavn” og domænets administrative adgangskode i feltet “Adgangskode” og feltet “Bekræft adgangskode”.

Klik på “Næste”.

Oplysningerne på den efterfølgende side er normalt ikke nødvendige at udfylde.

Klik på “Næste”.

Oplysningerne på den efterfølgende side er normalt ikke nødvendige at udfylde.

Klik på “Næste”.

Oplysningerne på den efterfølgende side er normalt ikke nødvendige at udfylde.

Klik på “Næste”.

På den næste side er der mulighed for automatisk at installere en netværksprinter. Hvis denne funktion aktiveres, skal punktet autologin, som jeg beskrev tidligere, være aktiveret.

Når valget er truffet klikkes på “Næste”.

På den næste side kan man, i forbindelse med autologin funktionen som jeg har beskrevet tidligere i denne artikel, definere kommandoer, scripts eller programmer der skal køres første gang en bruger logger på den klonede computer. Hvis der er behov tilføjes kommandoer, m.m. her.

Klik efterfølgende på “Næste”.

På den næste side kan man definere kommandoer der skal køres når mini-installationsguiden er gennemført. Bemærk at man kun kan udføre kommandoer der ikke kræver at en bruger er logget på.

Klik på “Næste”.

I feltet identifikationsstreng kan man indtaste en værdi der gør det nemmere at holde styr på hvilken harddiskafbildning den klonede maskine er baseret på. Udfyld eventuelt dette felt og klik på “Udfør”.

I feltet “Sti og filnavn” skal der stå: “C:sysprepsysprep.inf”. Klik på “Ok” og afslut Setupmgr.exe programmet.

Tilpasning af sysprep.inf filen

Som tidligere nævnt kan sysprep.inf filen gøre det muligt at harddiskafbildningen fungerer på computere med harddiskkontrollere der er forskellige fra vores master harddiskafbildning og enheder der ikke som standard findes drivere til i Windows XP.

For at understøtte flere harddiskkontrollere skal man tilføje følgende linie i sysprep.inf filen:

[SysprepMassStorage]

Linien tilføjes ved at dobbeltklikke på sysprep.inf filen og indsætte [SysprepMassStorage] luk herefter filen og vælg “Ja” til at gemme ændringerne. Klik på Startmenuen, vælg kommandoen “Kør” og indtast c:sysprepsysprep.exe -bmsd klik på “Ok”. Vent et øjeblik mens tilgængelige harddiskkontrollere tilføjes sysprep.inf filen.

Åbn efterfølgende sysprep.inf filen igen og bemærk de harddiskkontrollere der nu er tilføjet under [SysprepMassStorage] punktet.

For at understøtte yderligere hardwareenheder som Windows XP som standard ikke har drivere til, skal man oprette en mappe på mastercomputeren med navnet “Enheder”. Som en undermappe til mappen “Enheder” opretter man følgende mapper:

lydkort, grafikkort, netkort, m.m..

Jeg har for eksempel to forskellige typer netværkskort installeret i de computere der skal klones, som Windows XP som standard ikke har drivere til.

Jeg opretter derfor en undermappe til “Netkort” mappen med navnet “net1” og kopierer driverne til det pågældende netkort over i denne mappe. Herefter opretter jeg endnu en mappe, igen som undermappe til “Netkort” mappen, med navnet “net2” og kopierer de pågældende netkort drivere over i denne mappe.

Det vigtige her er blot at bemærke at hver netkortdriver har sin egen mappe.

I sysprep.inf filen tilføjer jeg følgende under [Unattended] sektionen:

OemPnPDriversPath = “Enhedernetkortnet1;Enhedernetkortnet2”

Windows vil nu lede efter yderligere netkortsdrivere i net1 og net2 mappen. På samme måde kan man tilføje drivere til grafikkort, lydkort m.m..

Husk ; mellem stien til hver separat driver. c: skal undlades fra OemPnPDriversPath.

Et eksempel på sysprep.inf filen kan ses her. Bemærk at adgangskoder og produktnøglen er erstattet af XXXXX.

Når sysprep.inf filen er færdigkonfigureret er mastercomputeren klar til at blive klonet. Det eneste vi mangler er at klikke på startmenuen vælge kommandoen “Kør”, indtaste c:/sysprep/sysprep.exe -mini -reseal -quiet og klikke på Ok. Mastercomputeren forberedes nu til kloning og lukker efterfølgende automatisk ned.

Mastercomputerens harddisk skal umiddelbart herefter klones med Ghost eller l

ignende harddiskafbildningssoftware. Computeren må under ingen omstændigheder startes normalt op før harddiskafbildningen er oprettet.

Jeg anbefaler at teste harddiskafbildningen på en enkelt computer inden man distribuerer harddiskafbildningen ud på alle computerne i netværket.

Opsummering

Jeg håber denne artikel har givet jer et indblik i hvordan Windows XP klones. Artiklen er omfattende men selve proceduren er forholdsvis enkel:

  1. Forbered mastercomputeren
  2. Installer sysprep
  3. Opret en sysprep.inf ved hjælp af setupmgr.exe
  4. Opret en [SysprepMassStorage] sektion i sysprep.inf filen, hvis mastercomputerens IDE-kontroller er forskellig fra destinationscomputernes IDE-kontroler og udfør kommandoen sysprep -bmsd
  5. Kontroller at computernes HAL er ens.
  6. Tilføj eventuelt OemPnPDriversPath for at understøtte enheder Windows XP ikke har drivere til.
  7. Kør kommandoen c:sysprepsysprep -mini -reseal – quiet
  8. Opret en afbildning af mastercomputerens harddisk ved hjælp af Ghost eller lignende program.
  9. Test afbildningen på en enkelt computer.
  10. Distribuer afbildningen ud på netværkets computere.

God fornøjelse.

Per Schulze har skrevet 378 artikler

Grundlægger og ejer af Serverguider.dk

Skriv et svar