Opbygning af hierakisk organisationsstuktur i Exchange 2016 adressekartotek

I denne video gennemgår jeg hvordan du kan sørge for at din virksomheds organisatoriske hieraki/struktur bliver repræsenteret korrekt i Outlook via den globale adresseliste.

PowerShell kommandoer jeg benytter

Opret distributionsgruppe

New-DistributionGroup "Regionvest" -OrganizationalUnit "Hierakisk Adressekartotek"

Konfigurer gruppen til at blive benyttet som en hierakisk gruppe

Set-Group "Regionvest" -IsHierarchicalGroup $true

Definer at gruppen skal være øverste led i hierakiet

Set-OrganizationConfig -HierarchicalAddressBookRoot "Regionvest"

Gør de resterende distributionsgrupper til hierakiske grupper

Get-Group -OrganizationalUnit "Hierakisk Adressekartotek" | Where {!($_.IsHierarchicalGroup)} | Set-Group -IsHierarchicalGroup $true

Gør distributionsgruppen til medlem af overliggende distributionsgruppe i hierakiet.

Add-DistributionGroupMember -Identity "Regionvest" -Member "HR"
Advertisements

Skriv et svar