Konfiguration af intern og ekstern Exchange 2016 URL

I denne video gennemgår jeg hvordan du konfigurerer interne og eksterne URL I Exchange 2016 til blandt andet OWA, activesync, outlook anywhere, autodiscover, ECP med mere.

PowerShell kommandoer jeg benytter i videoen:

Set-MapiVirtualDirectory -Identity "EXCH2016\mapi (Default Web Site)" -InternalUrl https://mail.regionvest.dk/mapi -ExternalUrl https://mail.regionvest.dk/mapi -IISAuthenticationMethods Negotiate
Set-ClientAccessService -Identity EXCH2016 -AutoDiscoverServiceInternalUri https://autodiscover.regionvest.dk/Autodiscover/Autodiscover.xml
Advertisements

Skriv et svar