Kom godt i gang med Gruppepolitikker

Med gruppepolitikker kan man meget præcist definere den brugergrænseflade og de rettigheder udvalgte brugere skal have på arbejdsstationerne.

For at demonstrere dette, beskriver jeg i denne video hvordan den genvej på brugernes skrivebord, der peger på brugernes dokumentmappe c:documents and settingsbrugernavndokumenter, ændres til at pege på brugerens hjemmedrev på serveren.

Desuden beskriver jeg, hvordan velkomstskærmen deaktiveres, så brugerne ikke længere mødes af denne når de logger på arbejdsstationen.

Alt dette sker naturligvis i Active Directory ved hjælp af gruppepolitikker.

Hvor gemmes gruppepolitikker?

Når man opretter en gruppepolitik i Active Directory gemmes den i en speciel mappe på domain controlleren. Speciel, fordi mappen hvor gruppepolitikken gemmes, har et langt og for det utrænede øje absurd titel.

Mapperne hvor gruppepolitikkerne gemmes, finder du i C:WINNTSYSVOLsysvolDit DomænePolicies. Som undermapper til denne mappe, har vi de kryptisk døbte mapper.

Som undermapper til de kryptisk døbte mapper er der igen nogle undermapper. Typisk er der en Machine og en User mappe, til tider dog flere. I disse mapper gemmes de politikker vi har defineret som .pol filer.

Hvordan tildeles en politik?

Når en bruger logger på domænet, kontrolleres der om denne bruger er medlem af en organisatorisk enhed (OU) der har en eller flere gruppepolitikker defineret. Hvis dette er tilfældet, implementeres .pol filens ændringer eller restriktioner i registreringsdatabasen på den lokale arbejdsstation. Er der tale om en politik der er gældende på brugerniveau, implementeres ændringen i “Current User” -delen af arbejdsstationens registreringsdatabase.

Er politikken derimod gældende på computerniveau, implementeres ændringen ikke når en bruger logger på arbejdsstationen, men derimod når arbejdsstationen starter op. Gruppepolitikker defineret på computerniveau, implementeres i “Lokal Machine” -delen af arbejdsstationens registreringsdatabase.

Klik her for at afspille denne screencast

Per Schulze har skrevet 382 artikler

Grundlægger og ejer af Serverguider.dk

Skriv et svar