Lad eleverne printe og gemme dokumenter på skolens server fra deres pc

Forsiden > Windows Server 2008 > NetLog

Opdateret: 4. januar 2018

Med NetLog 2.0 kan eleverne fra deres bærbare pc, logge på skolens domæne og få adgang til deres dokumenter, personlige drev, fællesdrev og printere.

Den systemansvarlige gør scriptet tilgængeligt for eleverne på skolens Intranet. Eleverne henter scriptet ned og kører scriptet. De bliver mødt med en formular, hvor de skal indtaste deres loginoplysninger, herefter kan de oprette forbindelse til deres dokumentmappe på skolens server, et eventuelt fællesdrev og de kan oprette forbindelse til en eller flere af skolens printere så de kan udskrive til skolens printere direkte fra deres egen bærbare pc.

Vel at mærke uden at elevens bærbare pc skal meldes ind i skolens domæne!

Frustration skabte NetLog

NetLog scriptet er blevet udviklet for at spare den systemansvarlige/IT-vejlederen og lærerne for en masse bøvl i det daglige arbejde med dokumenthåndtering ud udskrivning.

Jeg hører ofte om lærere der må have eleverne til at logge på en af skolens computere når eleven skal printe skolearbejde ud. Det indebærer lån af USB nøgle, kopiere dokumentet fra elevens computer over på en USB-nøgle og så åbne dokumentet på skolens computer.

Her opstår der så ofte problemer med at udskrive dokumentet med korrekt formatering fra skolens computer på grund af kompatibilitetsproblemer mellem den tekstbehandlingssoftware eleven har skrevet dokumentet i og den tekstbehandlingssoftware der ligger på skolens computere.

Det ville være langt nemmere hvis eleven kunne udskrive direkte fra sin egen medbragte pc. Jovist skolens IT-ansvarlige kunne sikkert sagtens finde ud af at installerer skolens netværksprintere på elevernes computere manuelt, men har han tid?

Eleverne vil med mit NetLog script samtidigt også få adgang til at gemme deres skolearbejde centralt på skolens server i deres egen personlige mappe. Det skaber tryghed og begrænser risikoen for at opgaver går tabt.

Benytter skolen et fællesdrev, er det med NetLog scriptet også muligt at oprette forbindelse til dette.

I min video gennemgår jeg hvordan scriptet fungerer i praksis.

Du skal logge ind for at se resten af indholdet.Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Per Schulze af