Om netværk generelt

Forsiden > Windows Server 2003 > Netværk forklaring

Opdateret: 24. december 2017

Om netværk generelt

For at opnå en fejlfri kommunikation i et netværk, er valget og konfigurationen af netværksprotokoller en forudsætning.

Der findes forskellige protokoller der dækker forskellige opgaver. Nogle protokoller sørger udelukkende for datatransporten, andre sikre den korrekte overførsel af data og andre ordner kommunikationen.

Man taler derfor også om Transport- eller Kommunikationsprotokoller. Som standard tilbyder Windows følgende Transportprotokoller:

  • NetBEUI
  • NWLink IPX/SPX-kompatibel Transport
  • TCP/IP

NetBEUI

NetBEUI (NetBIOS Extended User Ineterface) blev udviklet/optimeret til mindre og mellemstore netværk med op til ca. 150-200 brugere. Da NetBEUI ikke kan routes, kan den ikke komme på tale i et større netværk. Fordelen ved denne protokol er den relativ gode performance i mindre netværk og den urtolig nemme installation. NetBEUI kræver ingen konfiguration.

NWLink IPX/SPX

IPX/SPX er Novell NetWares standardprotokoller und er derfor meget udbredt. NWLink er Microsoft bud på denne protokol. Den store fordel i forhold til NetBEUI er muligheden for at route (Kommunikation mellem subnetværker). Desuden tillader NWLink IPX/SPX en logisk Netværkssegmentering. IPX/SPX står for Internetwork Packet Exchange og Sequenced Packet Exchange. IPX står kun for transporten af data. Der bliver ikke sendt bekræftigelser tilbage om, hvorvidt dataerne er ankommet. Hvis der ønskes bekræftigelse kommer SPX i indsats.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protokol er mere eller mindre blevet er standard i UNIX verden. Overfor NetBEUI og NWLink har TCP/IP en række fordele: Findes på næsten alle platforme (Internet-Server, UNIX, Macintosh, IBM Mainframes, NFS Hosts, Windows) og direkte tilslutning af netværks printere på netværket.

Virker selv med meget støj på linien, stor fejltolerans. Der er kun brug for, at sende få informationer gennem protokollen samme med data.

IP (Internet Protocol)

IP står for transporten af datapakkerne. Hvis et netværk kun består af et segment, benyttes der ingen routing funktion. Hver pc på netværket “lytter” til alle de datapakker der er på netværket og modtager kun de data der er relevante for den pågældende pc. Til dette formål anvendes bestemte adresser til pc, netværkssegment og netkort.

Knudepunkter (Node-Adresser)

Alle netkort i hele verden har en entydig 48 Bit lang Knude- eller MAC-Adresse (Media Access Control). Denne adresse er brændt ned i en ROM- eller ROM-chip, som sidder i netkortet. En længde på 48 Bit svare til 280.000.000.000.000 forskellige kombinationer.

IP-Adresser

IP-Adresser er en 32 Bit-Adresse, som er delt op i fire 1-Byte-områder. Hver IP-Adresse består af to dele, Netværks-ID og Host-ID. Netværks-ID er for alle Hosts i et fysisk forbundet netværk ens. IP-Adresser bliver vist som decimaler (195.100.0.10). Teoretisk har man ved 32 Bit fire milliarder adresser til sin rådighed. I praksis er det dog ikke helt sådan. Nogle af adresserne er reserveret til specielle formål.

Klasse-A-Netværk

Klasse-A-Netværk bliver i dag kun tildelt meget store firmaer. I et Klasse-A-Netværk er det kun de første 8 Bit af adressen (Netværks-ID) fast tildelt. De resterende 24 Bit (HOST-ID) er til fri afbenyttelse. Netværks-ID ligger i et Klasse-A-Netværk altid mellem 0 og 126. Følgende firmaer ejer et Klasse-A-Netværk: IBM (9.x.x.x), HP (16.x.x.x) og Apple (17.x.x.x). De resterende 24 bit som administratorerne har til rådighed, gør det muligt at oprette 16.777.214 Hosts.

Klasse-B-Netværk

I et Klasse-B-Net er de første 16 Bit af IP-Adressen givet (180.100.x.x). Klasse-B-Net begynder altid mellem 128 og 191 ved de første otte Bit og mellem 0 og 255 ved de næste otte Bit. Hermed kan der teoretisk eksistere 16.384 forskellige Klasse-B-Netværk. En Klasse-B-Netværks administrator kan uddele 65.535 IP-Adresser.

Klasse-C-Netværk

Mindre netværk bliver tildelt Klasse-C-Adresser. De første 24 Bit er bestemt (211.100.097.x) og kun de restsrende 8 Bit (Host-ID) står til rådighed for administratoren. De første 8 Bit begynder med en værdi mellem 192 og 233. Anden og tredje position 8 Bit værdier består af værdier mellem 0 og 255.

I sådan et netværk kan der kun være 254 Hosts (pc’er).

Reserverede Adresser

Alle adresser hvor de første 8 Bit ligger mellem 224 og 239 er såkaldte Multicast-Adresser der er reserveret til overførsel til flere pc’er. Såkaldte Loopback-Adresser begynder altid med 127.x.x.x. datapakker til sådan en adresse bliver ikke sendt ud i nettet, men kommer derimod tilbage til afsenderen. Adressen 127.0.0.1 kan benyttes til at teste den lokale TCP/IP konfiguration eller netværkskortet.

Host adresser

En HOST-ID må aldrig tildeles værdien 0. 0 er reserveret til netværket. Taler man om adressen 155.155.155.0 mener man faktisk netværket mellem 155.155.155.0 og 155.155.155.255.

Der findes flere adresser som ved første øjekast ligner almindelige HOST-ID’er. Det er værdien 255 jeg taler om, router benytter denne adresse til at sende en rundspørge til alle computere i Subnettet. Et subnet bestående af 155.155.155.0 har f.eks. broadcast adressen 155.155.155.255. Desuden er der også en lokal brodcast adresse 255.255.255.255, der dog ikke transporteres gennem routeren.

Ikke alle TCP/IP-Netværk er mellem hinanden forbundet med internettet. I isolerede lokale netværk er tre adresse områder i netværksklasserne A, B og C reserverede. På internettet har disse adresser følgende status: “Known not to exist”. Hosts med disse adresser må ikke direkte tilsluttes internettet. Derfor kan disse adresser gå igen i forskellige netværk verden over. Disse adresser kan også benyttes i et privat netværk.

De tre adresse områder er: Class A: 10.0.0.0 til 10.255.255.255 Class B: 172.16.0.0 til 172.31.255.255.255 Class C: 192.168.0.0 til 192.168.255.255

TCP (Transmission Control Protocol)

IP er basisprotokollen, har dog ingen fejlretning indbygget. Pakker bliver afsendt, men det verificeres ikke om dataerne er ankommet til modtageren, med andre ord det er IP-Protokollen ligeglad med. For at overvåge hvorvidt data ankommer intakte og til den rigtige bruger benyttes TCP. Hvis data ikke ankommer til modtageren sendes datapakkerne en gang til.

Inden TCP afsender data, bliver data opdelt i små segmenter. Et segments standard størrelse er 536 Byte + 40 Byte til header. Den faktiske segment størelse forhandles dog som regel mellem afsender og modtager. Hvert segment i datapakken får tildelt et såkaldt segment-nummer. Da der i netværk her i særdeleshed internettet findes mange forskellige veje fra afsender til modtager, ankommer de enkelte segmenter selvfølgelig ikke i den rækkefølge de er afsendt i. På baggrund af segment- nummeret og ydeligere informationer kan TCP hos modtageren se, i hvilken rækkefølge segmenterne skal samles i og om datapakken er komplet. Mangler der et segment, bliver dette kaldt hos modtageren.

Subnet Mask

Subnet Mask anvendes til at maskere en del af IP-Adressen, så TCP/IP kan kende forskel mellem Net-ID og Host-ID. Under kommunikationen mellem TCP/IP Hosts bliver det altså fastlagt hvorvidt, en Host befinder sig i det lokale net eller i et fjernetværk.

Du skal logge ind for at se resten af indholdet.Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Per Schulze af