SharePoint 2016 farm konfiguration

I tredje del af min SharePoint 2016 serie gennemgår jeg den komplette konfiguration af vores SharePoint 2016 farm.

Undervejs i videoen konfigurerer jeg diverse service applikationer med mere via PowerShell. De anvendte kommandoer og uddybende beskrivelse af deres formål finder du nedenfor.

Service konti

I videoen gennemgår jeg oprettelsen af følgende servicekonti:

  • SharePoint Farm Service Account (sa_spfarm)
  • SharePoint Web App Service Account (sa_spwebapp)
  • SharePoint Service App Service Account (sa_spsa)
  • SharePoint User Profile Service Account (sa_spprofile)
  • SharePoint Search Content Crawl Service Account (sa_scc)

Opret farm konfigurationsdatabase

Jeg benytter følgende PowerShell kommando til at oprette SharePoint konfigurationsdatabasen og SharePoint administration content databasen:

New-SPConfigurationDatabase -DatabaseName SharePoint_Config_DB -DatabaseServer SQL2014 -AdministrationContentDatabaseName SharePoint_Admin_Content_DB -LocalServerRole SingleServerFarm

Opret State Service Applikation

Jeg benytter følgende PowerShell kommando til at oprette State Service Applikationen:

New-SPStateServiceApplication -Name "State Service Application"

Get-SPStateServiceApplication | New-SPStateServiceApplicationProxy -defaultproxygroup

Get-SPStateServiceApplication | New-SPStateServiceDatabase -Name "State_Service_DB" -Databaseserver SQL2014

Get-SPDatabase | Where-Object {$_.type -eq "Microsoft.Office.Server.Administration.StateDatabase"} | Initialize-SPStateservicedatabase

State Service Applikationen skal konfigureres på en SharePoint farm, da den blandt andet benyttes af SharePoint Search administration og Query Health Reports.

Opret usage and health data collection service

Jeg benytter følgende PowerShell kommando til at oprette usage and health data collection service:

New-SPUsageApplication -Name "Usage and Health Data Collection"

\(proxy = Get-SPServiceApplicationProxy | where {\)_.TypeName -eq "Usage and Health Data Collection Proxy"}

$proxy.Provision()

Usage and health data collection service indsamler og logger data vedrørende farmens tilstand som administrator kan analysere og handle efter.

Opret Search Service Applikation

Jeg benytter følgende PowerShell kommando til at oprette Search Service applikationen:

$saAppPoolName = Get-SPServiceApplicationPool "Default Service Application Pool"

$searchServerName = (Get-ChildItem env:computername).value

$serviceAppName = "Search Service Application"

$searchDBName = "SearchService_DB"

Start-SPEnterpriseSearchServiceInstance $searchServerName

Start-SPEnterpriseSearchQueryAndSiteSettingsServiceInstance $searchServerName

$searchServiceApp = New-SPEnterpriseSearchServiceApplication -Name $serviceAppName -ApplicationPool $saAppPoolName -DatabaseName $searchDBName

$searchProxy = New-SPEnterpriseSearchServiceApplicationProxy -Name "$serviceAppName Proxy" -SearchApplication $searchServiceApp

$clone = $searchServiceApp.ActiveTopology.Clone()

$searchServiceInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance

New-SPEnterpriseSearchAdminComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance

New-SPEnterpriseSearchContentProcessingComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance

New-SPEnterpriseSearchAnalyticsProcessingComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance

New-SPEnterpriseSearchCrawlComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance

New-SPEnterpriseSearchIndexComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance

New-SPEnterpriseSearchQueryProcessingComponent –SearchTopology $clone -SearchServiceInstance $searchServiceInstance

$clone.Activate()

Search Service Application Service benyttes i forbindelse med konfigurationen af SharePoint Search.

Opret User Profile Service Applikation

Jeg benytter følgende PowerShell kommando til at oprette User Profile service applikationen:

New-SPProfileServiceApplication -ApplicationPool "Default Service Application Pool" -Name "User Profile Service App" -ProfileDBName User_Profile_DB -SocialDBName User_Social_DB -ProfileSyncDBName User_Sync_DB -MySiteHostLocation "http://mysite.regionvest.dk"

$rooster = Get-SPServiceApplication -Name "User Profile Service App"

New-SPProfileServiceApplicationProxy -ServiceApplication $rooster -DefaultProxyGroup -Name "User Profile Service App Proxy"

User Profile Service benyttes blandt andet til at synkronisere grupper og brugerprofil informationer som er gemt i SharePoint Server 2016 profil databasen, sammen med information der er gemt i Windows Server directory services.

Husk at rette domæne og SQL server navn i de enkelte PowerShell scripts.

Videoen

Per Schulze har skrevet 384 artikler

Grundlægger og ejer af Serverguider.dk

Skriv et svar