Skjul drev via GPO

Denne artikel forklarer hvordan man skjuler udvalgte drev for domænets brugere.

Metoden beskrevet i denne screencast kan anvendes på Windows 2000 og Windows 2003 servere.

I min screencast beskriver jeg hvilke værdier de respektive drev har. Nedenfor har du en komplet oversigt som du sikkert får brug for undervejs.

A: 1

B: 2

C: 4

D: 8

E: 16

F: 32

G: 64

H: 128

I: 256

J: 512

K: 1024

L: 2048

M: 4096

N: 8192

O: 16384

P: 32768

Q: 65536

R: 131072

S: 262144

T: 524288

U: 1048576

V: 2097152

W: 4194304

X: 8388608

Y: 16777216

Z: 33554432

Alle: 67108863

Per Schulze har skrevet 378 artikler

Grundlægger og ejer af Serverguider.dk