Windows 2012 Active Directory Recycle Bin

Forsiden > Windows Server 2012 R2 > AD recycle bin

Opdateret: 1. januar 2018

Denne screencast gennemgår Windows 2012 Active Directory Recycle Bin. Vi kommer igennem Forest level opgradering til Windows 2012 og hvordan vi slå Recycle Bin til. Det hele bliver gennemgået både grafisk og via Powershell.

Guiden gennemgår også hvordan man kan nedgradere Forest level. Dette er dog ikke supporteret af Microsoft.

Til sidst i guiden vises hvordan Active Directory objekter kan genskabes uden af miste gruppe forhold.

For at kunne bruge Active Directory Recycle Bin kræver det et Forest level på minimum Windows 2008 R2 og Enterprise rettigheder.

Man kan ikke efterfølgende nedgradere Forest level eller fjerne Recycle Bin.

Du skal logge ind for at se resten af indholdet.Venligst . Ikke medlem? Meld dig ind

Per Schulze af